Koszty

Instalacja

Na całokształt sumy, którą musimy zapłacić za wdrożenie systemu, składają się:

Utrzymanie